Infraestructures

La Unitat de Zoologia Marina està situada en el Parc Científic de la Universitat de València en un edifici especialment dissenyat i proveït de modernes instal·lacions per a la realització d’estudis de parasitologia i biologia de la conservació.

 

Les instal·lacions de l’institut Cavanilles adscrites a la Unitat de Zoologia Marina es componen de dos laboratoris equipats amb microscopis binoculars i òptics convencionals, i equipament per a histologia i anàlisi d’imatge, un aula per a seminaris que pot acomodar fins a 20 persones i una sala d’ordinadors que disposa de quatre servidors de xarxa. La unitat disposa, a més a més, d’un laboratori d’humits equipat òptimament per a necròpsies d’animals marins, incloent cetacis de grandària mitjana, una cambra congelador de 30 m2 i diversos congeladors més menuts.

> Additional facilities of the University of Valencia