Presentació del grup

La Unitat de Zoologia Marina és un equip d’investigació de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. La unitat ha demostrat una gran capacitat per a atreure finançament extern a fi de desenvolupar els seus objectius científics i posseïx un llarg historial de cooperació internacional. Les línies d’investigació se circumscriuen a dos temes principals: biologia de la conservació de mamífers i tortugues marines i parasitologia de vertebrats marins. La Unitat de Zoologia Marina compta amb noves i modernes instal·lacions i compartix edifici amb la Planta d’Aqüicultura Experimental de la Universitat de València.

En l’actualitat, la Unitat de Zoologia Marina està formada per un catedràtic, cinc professors titulars, tres  professors ajudants, dos investigadors invitats, nou investigadors postdoctorals, dos tècnics i deu  estudiants de doctorat.